Đại học Công nghệ Đông Á công bố điểm chuẩn 2018

Năm 2018, Đại học Công nghệ Đông Á thực hiện mô hình “Đại học Công nghệ ứng dụng”, tuyển sinh – đào tạo có định hướng các ngành mũi nhọn, phục vụ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng “Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 cụ thể như sau:

Việc tuyển sinh các ngành đào tạo mũi nhọn, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cuộc “Cách mạng Công nghiệp 4.0” nhằm giúp thí sinh và phụ huynh xác định và lựa chọn đúng ngành học dựa trên nguyện vọng bản thân, định hướng nghề nghiệp tương lai dựa theo nhu cầu của xã hội.

Đặc biệt, với những khối ngành kỹ thuật như Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử… là những ngành đang rất thiếu nhân lực, thì những định hướng nghề nghiệp tương lai do Nhà trường thực hiện thông qua các buổi trò chuyện, định hướng tuyển sinh đã giúp thí sinh và phụ huynh hiểu rõ ngành nghề, điều chỉnh nguyện vọng, tránh việc đăng ký nguyện vọng không phù hợp, dẫn dến giảm cơ hội học tập những ngành đào tạo mũi nhọn.

Danh sách thí sinh trúng tuyển: Tại đây