Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán

I. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kế toán được thiết kế theo xu hướng hiện đại và tiên tiến phù hợp với điều kiện của học viên và tương đương với các chương trình đào tạo tiên tiến của đất nước. Các chương trình đào tạo sau yêu cầu của khung pháp lý hiện hành.

II. Chương trình khung Đào tạo thạc sĩ ngành kế toán

Khối lượng của chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán gồm 60 tín chỉ.

Thời gian: 15 tiết / tín dụng, 50 phút / Tiết

Các chương trình đào tạo được thiết kế để đảm bảo kiến thức lý thuyết nâng cao cũng như chú ý đến kiến thức thực hành chuyên nghiệp và được chia thành 4 nhóm:

  • Kiến thức chung: 10 tín chỉ (Triết học và tiếng Anh, chiếm 16,67%)
  • Kiến thức cơ bản: 17 tín chỉ (chiếm 28,33%)
  • Kiến thức ngành: 23 tín chỉ (chiếm 38,33%)
  • Luận văn: 10 tín chỉ (chiếm 16,67%)

Khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo cho các Thạc sĩ kế toán bao gồm các module để phân tích và quản lý tài chính. Các chương trình đào tạo bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc (51,7%), 19 tín chỉ tự chọn (31,6%) và 10 tín chỉ của luận án (16,7%).

thac-si-nganh-ke-toan