Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh

I. Điều kiện học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – CN Đông Á

1. Điều kiện văn bằng:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các hình thức đào tạo (chính quy, chuyên tu, từ xa, văn bằng 2, liên thông…), thí sinh có “bằng đại học” do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là bằng đại học do cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.

II. Chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Khối lượng của chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm 60 tín chỉ.

Thời gian: 15 tiết / tín dụng, 50 phút / Tiết

Các chương trình đào tạo được thiết kế để đảm bảo kiến thức lý thuyết nâng cao cũng như chú ý đến kiến thức thực hành chuyên nghiệp và được chia thành 4 nhóm:

  • Kiến thức chung: 10 tín chỉ (Triết học và tiếng Anh, chiếm 16,67%)
  • Kiến thức cơ bản: 17 tín chỉ (chiếm 28,33%)
  • Kiến thức ngành: 23 tín chỉ (chiếm 38,33%)
  • Luận văn: 10 tín chỉ (chiếm 16,67%)

Khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo cho các Thạc sĩ quản trị kinh doanh bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc (51,7%), 19 tín chỉ tự chọn (31,6%) và 10 tín chỉ của luận án (16,7%).