Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ được tự chủ về mọi mặt


Sau khi được phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, trường Đại học Bách Khoa sẽ được tự chủ về mọi mặt trong tài chính, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh,...

Với đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động lần này của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường sẽ phát triển thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực, quốc tế và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm người thuộc diện chính sách cũng có cơ hội học tập, nghiên cứu tại trường.

dai-hoc-bach-khoa-se-duoc-tu-chu-ve-moi-mat

Sau khi được phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, trường Đại học Bách Khoa sẽ được tự chủ về mọi mặt trong tài chính, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh,...

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí... Trường được phép mở thêm ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Được đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án của trường phù hợp với yêu cầu, lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu của xã hội. Đại học Bách khoa được tự quyết chương trình đào tạo. phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ giảng dạy, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo. Trường cũng được phép thiết kế, in phôi bằng, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Về vấn đề tài chính, trường thực hiện học phí theo Nghị định 86 (năm 2015) về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy năm học 2016-2017 là 14 triệu đồng/sinh viên/năm. Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần, thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí bình quân tối đa. Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Đại học Bách Khoa cũng được tự quyết liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong nước, các trường đại học, tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới, đã được qua kiểm định chất lượng và phải công khai thông tin về chương trình liên kết đào tạo quốc tế này để bảo đảm quyền lợi của người học. 

Sinh viên đã nhập học trước thời điểm quyết định này có hiệu lực, Đại học Bách khoa sẽ thu học phí không vượt quá 20% mức trần quy định đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học. Đối với những năm sau, mức tăng tối đa năm sau không quá 30%.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn