Nhảy đến nội dung

Viện Đại học Mở tuyển sinh các ngành khối Kinh tế

  1. I.Ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị kinh doanh
  2. II. Đối tượng tuyển sinh:

Mọi công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây đều đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai hệ chính quy:

Đã có bằng tốt nghiệp Đại học

  1. Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định
  2. Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  3. Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của trường.
  4. III. Hình thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh
  5. Việc miễn thi áp dụng đối với trường hợp sau: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh tại Viện Đại học Mở Hà Nội
  6. Hình thức thi: Những người không thuộc diện miễn thi phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai. Cụ thể:

-  Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh thi 02 môn:

Môn 1: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin

Môn 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh

-   Thí sinh đã tốt nghiệp đại học không phải chuyên ngành Tiếng Anh thi 02 môn:

Môn 1: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin

Môn 2: Tiếng Anh

Hồ sơ đăng ký
Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý
Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)
6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận
2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận
Các yêu cầu khác

Bảng điểm Đại học. Thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ trung cấp, cao đẳng thì phải có thêm bằng và bẳng điểm trung cấp, cao đẳng

Kết thúc nhận hồ sơ