Nhảy đến nội dung
Năm tuyển sinh
2016
Xét tuyển
Điểm

Điểm chuẩn Viện đại học Mở Hà Nội năm 2016

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Viện đại học Mở Hà Nội năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 D380108 Luật quốc tế D01 15.5
2 D380108 Luật quốc tế A00 18
3 D220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.25
4 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 24.5
5 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 22
6 D580102 Kiến trúc V00 19
7 D480201 Công nghệ thông tin D01 18
8 D480201 Công nghệ thông tin A01 18
9 D480201 Công nghệ thông tin A00 17.75
10 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 21.75
11 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A01 21.75
12 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C01 23
13 D420201 Công nghệ sinh học B00 15
14 D340301 Kế toán D01, A01; A00 18.5
15 D340101 Quản trị kinh doanh D01 18.75
16 D340101 Quản trị kinh doanh A01 18.25
17 D380107 Luật kinh tế D01; A00 19.25
18 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00 18.5
19 D340201 Tài chính - Ngân hàng D01 17
20 D340101 Hướng dẫn du lịch A00 19
21 D340101 Hướng dẫn du lịch A01 19
22 D340101 Hướng dẫn du lịch D01 18
23 D340101 Quản trị du lịch, khách sạn A00 21
24 D340101 Quản trị du lịch, khách sạn A01 21
25 D340101 Quản trị du lịch, khách sạn D01 19.25
26 D340101 Quản trị kinh doanh A00 18.25
27 D210402 Thiết kế nội thất H00 24
28 104 Thiết kế thời trang   19
29 106 Thiết kế đồ họa H03 19

Điểm chuẩn Viện đại học Mở Hà Nội năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Viện đại học Mở Hà Nội năm 2013

Chưa cập nhật